HOME  > BSOG ENERGY

BSOG Energy

green-energy-svgrepo-com

De ce biogaz?

Piața biogazului în România se află într-o fază de creștere, iar în contextul tranziției energetice globale, România are șansa de a deveni un jucător important în acest sector, contribuind astfel la o economie mai verde și mai sustenabilă.

Se preconizează că cererea de biogaz va crește cu 20% în acest deceniu.

România are un potențial semnificativ de biometan neexploatat, care este estimat la peste 2 miliarde mc3 până în 2030, fiind pe locul doi în regiunea ECE, după Polonia. 

Map
Rectangle 4

Potențialul pentru biogaz al României

România este a șasea cea mai mare piață din UE în ceea ce privește potențialul pentru biogaz și biometan, Germania fiind pe primul loc. 

Urmează provocări, inclusiv blocaje de reglementare, lipsa oricărui sprijin financiar din partea statului, un spațiu de dezvoltare extrem de fragmentat, baze de date deficitare, necesitatea unor acorduri comerciale multiple și complexe și riscul ridicat de execuție moștenit de dezvoltarea proiectelor energetice multilaterale în România.

Despre BSOG Energy

Pentru a cristaliza eforturile depuse până în prezent și pentru a obține recunoaștere pe piață a acestor eforturi, dar și pentru a asigura dezvoltarea activității de biometan prin intermediul unei entități dedicate acestui scop, Black Sea Oil & Gas a creat BSOG Energy.

BSOG Energy SRL este o nouă companie energetică de sine stătătoare care vizează dezvoltarea de proiecte de energie verde separat de proiectul de gaze offshore Midia Gas Development (MGD). Obiectivul inițial al companiei este de a  dezvolta un portofoliu de proiecte de producție de biometan în România si de a contribui la un viitor mai sustenabil.  

Povestea BSOG Energy a început în 2023, când am demarat activități semnificative privind întregul lanț valoric al biometanului, de la disponibilitatea și varietatea materiilor prime, la identificarea modificărilor legislațive necesare care să permită producția de biometan la scară industrială și injectarea acesteia în rețea, monetizarea garanțiilor de origine în UE și a pregătit un plan de promovare în acest sens, până la identificarea zonelor adecvate pentru construirea și operarea instalațiilor de producție de biometan.

În prezent, BSOG Energy SRL este deținută și administrată în proporție de 100% de BSOG, urmând ca, odată ce va atinge cerințele de finanțare a investițiilor, să fie susținută direct de Carlyle și BERD în calitate de acționari.

Viitorul BSOG Energy este unul promițător și țintim împreună spre obținerea energiei sustenabile!

Frame 49
“ (1)

Mark Beacom, BSOG CEO și Managing
Director al BSOG Energy

“În urma succesului investiției Carlyle și BERD în Black Sea Oil & Gas, acționarii doresc să repete acest efort în România cu o nouă companie axată pe dezvoltarea energiei verzi.

Datorită dublului beneficiu de a elimina povara semnificativă a poluării reprezentată de evacuarea deșeurilor organice pe terenuri și depozite de deșeuri și, în același timp, de a oferi reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră prin transformarea metanului produs în mod natural într-un combustibil utilizabil, produs la nivel național, biogazul se extinde rapid în toate țările.

România are un potențial semnificativ în materie de biogaz, dar puține dezvoltări până în prezent. Prin aducerea de materii prime, proiectare, achiziție și expertiză în materie de credite verzi și prin combinarea cu capacitatea BSOG de a executa în România, BSOG consideră că BSOG Energy este bine plasată pentru a oferi o nouă afacere de succes în România.”

Frame 38 (1)

În prezent

Pregătirea pentru decizia de Investiție:
 • Rezolvarea blocajelor pentru realizarea activităților necesare deciziei de investiție
 • Implicarea furnizorilor de materie primă
 • Realizarea studiilor de inginerie și estimarea costurilor
Trim I 2025

Start decizie de investiție

Decizia de investiție:
 • Contracte cu furnizorii de materie primă
 • Finalizarea reglementării
 • Contractul de antrepriză generală
 • Terenurile și avizarea
 • Acordurile de preluare a biogazului
 • Aranjamente financiare
 • Viabilitate economică
Trim IV 2025

Aprobarea deciziei de investiție

Realizarea proiectului:
 • Ingineria de detaliu
 • Achizițiile
 • Construirea
 • Comisionarea
Trim IV 2026

Începerea producției

Frame 38 (01)

În prezent

Pregătirea pentru decizia de Investiție:
 • Rezolvarea blocajelor pentru realizarea activităților necesare deciziei de investiție
 • Implicarea furnizorilor de materie primă
 • Realizarea studiilor de inginerie și estimarea costurilor
Trim I 2025

Start decizie de investiție

Decizia de investiție:
 • Contracte cu furnizorii de materie primă
 • Finalizarea reglementării
 • Contractul de antrepriză generală
 • Terenurile și avizarea
 • Acordurile de preluare a biogazului
 • Aranjamente financiare
 • Viabilitate economică
Trim IV 2025

Aprobarea deciziei de investiție

Realizarea proiectului:
 • Ingineria de detaliu
 • Achizițiile
 • Construirea
 • Comisionarea
Trim IV 2026

Începerea producției

Trim I 2025

Start decizie de investiție

Decizia de investiție:

 • Contracte cu furnizorii de materii prime
 • Actualizarea legislației
 • Contractul de antrepriză generală
 • Achiziția terenurilor și autorizarea
 • Contracte de offtake
 • Asigurarea finanțării
 • Viabilitate economică
Frame 38 (1)
Trim IV 2026

Începerea producției

În prezent

Pregătirea pentru decizia de Investiție:

 • Rezolvarea blocajelor pentru realizarea activităților necesare deciziei de investiție
 • Implicarea furnizorilor de materii prime
 • Realizarea studiilor de inginerie și estimarea costurilor
Trim IV 2025

Aprobarea deciziei de investiție

Realizarea proiectului:

 • Ingineria de detaliu
 • Achizițiile
 • Construirea
 • Punerea in funcțiune

Despre Biogaz

Producția de biogaz rezultă din prelucrarea industrială prin digestie anaerobă a diverselor tipuri de deșeuri precum gunoiul de grajd, deșeurile provenite din prelucrarea alimentelor și din abatoare, a deșeurilor municipale, a nămolurilor de ape uzate și a reziduurilor agricole.

Practic, biogazul transformă aceste reziduuri dăunătoare care poluează terenurile agricole și depozitele de deșeuri și creează mirosuri și pericole sanitare semnificative într-un metan regenerabil ca substitut direct pentru gazele naturale sau pentru producerea de energie și un digestat igienizat care poate fi utilizat ca îngrășământ de calitate superioară, lipsit de semințe de buruieni și agenți patogeni (atât în stare lichidă, cât și solidă). Astfel, biogazul este un produs sustenabil.