Politica HSE

BSOG se angajează să efectueze toate operaţiunile într-un mod care să asigure protecţia personalului şi a bunurilor, precum şi îmbunătăţirea performanţei companiei în materie de sănătate şi securitate în muncă.

Gestionarea problemelor de sănătate şi securitate constituie parte integrantă a sistemului de management al companiei, iar aspectele referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă sunt la fel de importante ca şi cele operaţionale şi comerciale.

Sistemul de Management Corporativ existent asigură respectarea legilor şi reglementărilor naţionale şi europene şi reexaminarea permanentă pentru implementarea celor mai bune practici din industrie.

BSOG este certificată ISO 18001:2007.

Politica H&S

H&S Policy