Politica de mediu

BSOG este certificată ISO 14001:2015.

Black Sea Oil & Gas îşi desfăşoară activitatea într-o manieră care va minimiza impactul asupra mediului printr-o planificare adecvată, reexaminare continuă şi printr-o abordare responsabilă a operaţiunilor noastre.

La BSOG ne îmbunătăţim continuu performanţele prin stabilirea şi revizuirea obiectivelor de mediu şi monitorizarea progreselor noastre. Recunoaştem că minimizarea impactului asupra mediului şi prevenirea incidentelor de mediu sunt esenţiale pentru funcţionarea afacerii noastre.

Evaluarea Impactului Social şi de Mediu (ESIA) a Proiectului Dezvoltare Gaze Naturale Midia din largul Mării Negre

Proiectul constă în proiectarea şi construcţia instalațiilor de productie offshore pentru a realiza producţia de gaze din zăcămintele Ana şi Doina, situate în perimetrul XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime, a conductei de transport şi a staţiei de tratare a gazelor.

O conductă de 18 km va direcționa producția de la ansamblul submarin localizat pe zăcământul Doina către platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 121 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, unde urmează 4,1 km de conductă subterană până la noua staţie de tratare a gazelor (STG). Gazele tratate vor fi livrate prin staţia de măsurare a gazelor localizată în perimetrul STG către Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz.

ESIA disclosure package

Stakeholder engagement report 2017