HOME  > SUSTENABILITATE > CALITATE

Calitate

Managementul BSOG este implicat permanent în promovarea unei culturi organizaționale corespunzătoare și în îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității, respectând principiile de calitate enumerate mai jos:

  1. Crearea unei relații reciproc avantajoase cu toate părțile interesate, care să asigure succesul pe termen lung, prin înțelegerea nevoilor acestora, dar și a nevoilor clienților acestora;
  2. Respectarea angajamentelor asumate privind calitatea, costurile implicite și programul stabilit;
  3. Procesele derulate vor fi dezvoltate și controlate în sensul de a preveni erorile înainte ca acestea să apară;
  4. Îmbunătățirea continuă va fi realizată prin crearea unui program eficient de acțiune corectivă și preventivă, care să abordeze și să elimine cauzele serviciilor și produselor neconforme;
  5. Dezvoltarea competențelor, creativității, atribuțiilor și responsabilității personalului prin programe de dezvoltare adecvate și prin implicarea și angajamentul puternic din partea managementului.

Folosind aceste principii directoare, toţi angajaţii şi consultanţii

care activează în cadrul BSOG sunt responsabili pentru calitatea produselor și a serviciilor gestionate în cadrul companiei.

Folosind aceste principii directoare, toţi angajaţii şi consultanţii care activează în cadrul BSOG sunt responsabili pentru calitatea produselor și a serviciilor gestionate în cadrul companiei.

BSOG este certificată ISO 9001:2015.