HOME  >  PROIECTE  > MIDIA GREEN ENERGY

Midia Green Energy

Midia Green Energy este viziunea BSOG aliniată obiectivului Uniunii Europene de emisii zero până în anul 2050, care creează cerere tot mai mare pentru utilizarea energiei regenerabile. În acest scop, utilizarea infrastructurii deja existente a Proiectului MGD oferă un avantaj semnificativ pentru dezvoltarea producției de energie verde fără emisii.

Infrastructura MGD cuprinde:

  • O platformă offshore
  • O conductă submarină de 126 km până la țărm
  • O stație de tratare a gazelor pe uscat
  • Conexiune la Sistemul Naţional de Transmisie a Gazelor
  • Teren disponibil în jurul complexului industrial terestru

Oportunitatea unui parc fotovoltaic pe uscat

Proiectul MGD deţine în prezent loturi de terenuri disponibile pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic, fie pentru furnizarea de energie pentru staţia de tratare a gazelor din cadrul proiectului, pentru utilizatorii industriali din vecinatate și/sau rețeaua electrică regională din zonă.

În prezent derulăm activităţi de documentare a dezvoltării unui parc fotovoltaic pe terenurile deţinute de proiectul MGD.

Proiect pilot pe bază de hidrogen

BSOG investighează posibilitatea funcționării unei mici centrale pilot pe platforma de producţie Ana pentru a acoperi necesarul redus de energie al platformei cu energie eoliană și hidrogen, pentru a reduce necesarul actual de energie generatoare de emisii și pentru a acumula cunoștințe privind viabilitatea dezvoltării în viitor a unor proiecte la scară largă pe bază de hydrogen în locaţia platformei Ana.

În prezent realizăm un studiu de pre-fezabilitate pentru proiectul pilot pe bază de hidrogen la scară mică.

Oportunitatea unui parc eolian în largul mării

BSOG investighează posibilitatea dezvoltării unui parc eolian în largul mării într-o locație optimă, de-a lungul coridorului conductei de gaze din proiectul MGD, cu scopul de a aduce energia produsă în larg, la țărm. Utilizând expertiza BSOG în privinţa dezvoltării infrastructurii marine și accesul la propriile drepturi de trecere din largul mării și pe terenurile de pe uscat, BSOG îsi doreşte să facă parte din această industrie foarte promițătoare.

În prezent BSOG monitorizează adoptarea noii legi eoliene offshore care se află în prezent în Parlament și a proceselor de atribuire a concesiunilor, atunci cand acestea vor fi stabilite, precum și oportunitățile de conectare la rețeaua electrică și pozitionarea optimă a amplasamentului și scara de generare.

Oportunitatea unui proiect pe bază de hidrogen

În plus față de parcul fotovoltaic de pe uscat și parcul eolian din largul mării, viziunea optimă actuală pentru infrastructura MGD este ca, odată cu epuizarea zăcămintelor de gaze naturale Ana şi Doina, să demarăm producția de energie pe bază hidrogen la scară largă în largul mării, deoarece ar reprezenta cel mai bun mod de utilizare a infrastructurii MGD existente. Platforma Ana ar gazdui electrolizorii alimentați cu energie electrică de la un parc eolian nou dezvoltat în vecinatatea platformei și cu apă sărată din mare. Producția de energie pe bază de hidrogen de pe platformă va fi transportată prin conducta existentă de 126 km la staţia de tratare a gazelor de pe uscat, unde poate fi comprimată și livrată în sistemul Naţional de Transmisie a Gazelor.

BSOG monitorizează permanent inovațiile tehnologice și oportunitățile comerciale pentru producția de hidrogen la scară largă. Proiectul pilot la scară mică menționat în secțiunea anterioară ar putea îmbunătăți înțelegerea dinamicii proiectelor eolian şi pe bază de hidrogen la platforma Ana. În timpul fluxului de numerar generat de producţia din zăcămintele de gaze din Ana si Doina, pot fi realizate toate etapele ce tin de proiectarea, fabricarea, reglementarea, licitația pentru echipamente și acordurile comerciale, astfel încât, după epuizarea zăcămintelor de gaze Ana și Doina, infrastructura să fie perfect adaptată producției de hidrogen.

Oportunitate de captare și stocare a carbonului

Ca alternativă, o altă posibilitate pentru utilizarea optimă a facilităților MGD este de a transporta, comprima și stoca CO2 în rezervoarele Ana și Doina după epuizarea.

BSOG va continua să investigheze dacă cea mai eficientă utilizare a infrastructurii MGD după cu epuizarea zăcămintelor de gaze Ana şi Doina este producția de hidrogen, stocarea carbonului sau alte utilizări.