HOME  >  PROIECTE  > MIDIA GREEN ENERGY

Midia Green Energy

Midia Green Energy este viziunea BSOG aliniată obiectivului Uniunii Europene de emisii zero până în anul 2050, care creează cerere tot mai mare pentru utilizarea energiei regenerabile. În acest scop, utilizarea infrastructurii deja existente a Proiectului MGD oferă un avantaj semnificativ pentru dezvoltarea producției de energie verde fără emisii.

Infrastructura MGD cuprinde:

  • O platformă offshore
  • O conductă submarină de 126 km până la țărm
  • O stație de tratare a gazelor pe uscat
  • Conexiune la Sistemul Naţional de Transmisie a Gazelor
  • Teren disponibil în jurul complexului industrial terestru

Oportunitatea unui parc fotovoltaic pe uscat

Proiectul MGD deţine în prezent loturi de terenuri disponibile pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu scopul furnizarii de energie staţiei de tratare a gazelor din cadrul proiectului și rețelei electrice din zonă.

Decizia finala de investitie pentru dezvoltarea parcului este prevazuta pentru trimestru 4 al anului 2023.

Oportunitatea unui parc eolian în largul mării

BSOG împreună cu partenerii săi în Proiectul MGD, Petro Ventures Resources şi Gas Plus Dacia, au început procesul de autorizare a unui coridor energetic din sectorul românesc al Mării Negre de-a lungul infrastructurii Proiectului MGD cu scopul de a conecta viitoarele parcuri eoliene din largul mării la sistemul energetic național (SEN) operat de Transelectrica.

Cu o capacitate proiectată de 3GW și o lungime de 126 km, acest prim pas priveşte autorizarea primului coridor energetic din sectorul românesc al Mării Negre. Finalizarea procedurilor de reglementare este estimată pentru jumătatea anului 2024.

Infrastructura, terenurile deţinute în proprietate şi drepturile legale de trecere, plasează proiectul MGD într-o poziţie ideală pentru asigurarea coridorului energetic care va deservi producţia eoliană din zona marină și facilitățile necesare de conectare la SEN, precum staţiile de transformare și, dacă va fi cazul, convertizoare.

În continuare, BSOG investighează dezvoltarea propriului parc eolian offshore într-o locație optimă de-a lungul traseului coridorului energetic. Cu expertiza sa în dezvoltarea de infrastructuri offshore și accesul la terenurile deţinute în proprietate şi drepturile legale de trecere, BSOG doreşte să facă parte din această industrie foarte promițătoare

În prezent BSOG monitorizează adoptarea noii Legi eoliene offshore aflată în Parlament și rundele de atribuire a concesiunilor odată ce astfel de runde vor fi stabilite, precum și oportunitățile de conectare la rețeaua electrică, locația optimă a amplasamentului și scara de generare.

Proiect pilot pe bază de hidrogen

BSOG investighează posibilitatea funcționării unei mici centrale pilot pe platforma de producţie Ana pentru a acoperi necesarul redus de energie al platformei cu energie eoliană și hidrogen, pentru a reduce necesarul actual de energie generatoare de emisii și pentru a acumula cunoștințe privind viabilitatea dezvoltării în viitor a unor proiecte la scară largă pe bază de hydrogen în locaţia platformei Ana.

Studiul de pre-fezabilitate pentru proiectul pilot pe bază de hidrogen la scară mică a fost finalizat iar în prezent se organizează licitaţia pentru serviciile de inginerie de bază.

Oportunitatea unui proiect pe bază de hidrogen

În plus față de parcul fotovoltaic de pe uscat și parcul eolian din largul mării, viziunea optimă actuală pentru infrastructura MGD este ca, odată cu epuizarea zăcămintelor de gaze naturale Ana şi Doina, să demarăm producția de energie pe bază hidrogen la scară largă în largul mării, deoarece ar reprezenta cel mai bun mod de utilizare a infrastructurii MGD existente. Platforma Ana ar gazdui electrolizorii alimentați cu energie electrică de la un parc eolian nou dezvoltat în vecinatatea platformei și cu apă sărată din mare. Producția de energie pe bază de hidrogen de pe platformă va fi transportată prin conducta existentă de 126 km la staţia de tratare a gazelor de pe uscat, unde poate fi comprimată și livrată în sistemul Naţional de Transmisie a Gazelor.

BSOG monitorizează permanent inovațiile tehnologice și oportunitățile comerciale pentru producția de hidrogen la scară largă. Proiectul pilot la scară mică menționat în secțiunea anterioară ar putea îmbunătăți înțelegerea dinamicii proiectelor eolian şi pe bază de hidrogen la platforma Ana. În timpul fluxului de numerar generat de producţia din zăcămintele de gaze din Ana si Doina, pot fi realizate toate etapele ce tin de proiectarea, fabricarea, reglementarea, licitația pentru echipamente și acordurile comerciale, astfel încât, după epuizarea zăcămintelor de gaze Ana și Doina, infrastructura să fie perfect adaptată producției de hidrogen.

Oportunitate de captare și stocare a carbonului

Ca alternativă, o altă posibilitate pentru utilizarea optimă a facilităților MGD este de a transporta, comprima și stoca CO2 în rezervoarele Ana și Doina după epuizarea.

BSOG va continua să investigheze dacă cea mai eficientă utilizare a infrastructurii MGD după cu epuizarea zăcămintelor de gaze Ana şi Doina este producția de hidrogen, stocarea carbonului sau alte utilizări.