HOME  >  PROIECTE  > PROIECTUL MGD

Proiectul MGD

În ceea ce privește descoperirile realizate, Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD) cuprinde zăcămintele de gaze Ana şi Doina (aproximativ 300 Bcf P50 resurse probabile) descoperite în anul 2007 respectiv 1995. Ambele sunt de vârstă Miocen şi Dacian superior cantonate în rezervoare de gaz biocenic constituite din nisipuri marine de adâncime mică, situate la aproximativ 120 km de ţărmul României, în zona cu apă de mică adâncime a perimetrului XV Midia unde adâncimea apei este de 70 de metri.

În privinţa instalaţiilor industriale, Proiectul MGD constă în săparea a cinci sonde de producţie (o sondă submarină la Doina şi patru sonde de producţie la Ana), un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina care va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 121 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, unde urmează 4,1 km de conductă subterană până la noua staţie de tratare a gazelor (STG). Gazele tratate vor fi livrate prin staţia de măsurare a gazelor localizată în perimetrul STG către Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz.

În ceea ce privește descoperirile realizate, Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (Proiectul MGD) cuprinde zăcămintele de gaze Ana şi Doina (aproximativ 300 Bcf P50 resurse probabile) descoperite în anul 2007 respectiv 1995. Ambele sunt de vârstă Miocen şi Dacian superior cantonate în rezervoare de gaz biocenic constituite din nisipuri marine de adâncime mică, situate la aproximativ 120 km de ţărmul României, în zona cu apă de mică adâncime a perimetrului XV Midia unde adâncimea apei este de 70 de metri.

În privinţa instalaţiilor industriale, Proiectul MGD constă în săparea a cinci sonde de producţie (o sondă submarină la Doina şi patru sonde de producţie la Ana), un ansamblu submarin de producţie pe zăcământul Doina care va fi conectat printr-o conductă de 18 km la platforma de producţie monitorizată şi operată de la ţărm amplasată pe zăcământul Ana. O conductă submarină de 121 km va asigura transportul gazelor de la platforma Ana la ţărm, unde urmează 4,1 km de conductă subterană până la noua staţie de tratare a gazelor (STG). Gazele tratate vor fi livrate prin staţia de măsurare a gazelor localizată în perimetrul STG către Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz.

Până la sfârşitul anului 2018, BSOG a finalizat activitățile offshore necesare, respectiv forajul sondelor de evaluare, activitățile de cercetare a traseului conductei şi a platformei de producţie. Pe uscat, toate terenurile au fost achiziționate și au fost întreprinse alte activități majore, inclusiv studii arheologice și de cercetare a traseului conductei pe uscat, precum și studiile de inginerie, inclusiv inginerie conceptuală, inginerie de bază și proiectare. De asemenea, BSOG a încheiat un acord de vânzare a gazelor cu o filială din România a ENGIE pentru întreaga producție de gaze naturale, mai puțin cota pe care producătorii sunt obligați să o vândă pe piața centralizată, şi un contract de transport al gazelor naturale cu Transgaz pentru o perioadă de 15 ani. Deasemenea, a fost contractat un împrumut prin intermediul unui proces de sindicalizare. Construirea, instalarea şi punerea în funcţiune a întregii infrastructuri marine şi terestre a Proiectului MGD (construirea platformei de producţie offshore, săparea sondelor de dezvoltare, instalarea conductelor offshore şi de uscat şi construirea terminalului de procesare a gazelor) se vor realiza în aproximativ doi ani, în baza unui contract de antrepriză generală încheiat cu GSP Offshore. Platforma de foraj Uranus a GSP va asigura forajul celor cinci sonde de producție.

Până la sfârşitul anului 2018, BSOG a finalizat activitățile offshore necesare, respectiv forajul sondelor de evaluare, activitățile de cercetare a traseului conductei şi a platformei de producţie. Pe uscat, toate terenurile au fost achiziționate și au fost întreprinse alte activități majore, inclusiv studii arheologice și de cercetare a traseului conductei pe uscat, precum și studiile de inginerie, inclusiv inginerie conceptuală, inginerie de bază și proiectare. De asemenea, BSOG a încheiat un acord de vânzare a gazelor cu o filială din România a ENGIE pentru întreaga producție de gaze naturale, mai puțin cota pe care producătorii sunt obligați să o vândă pe piața centralizată, şi un contract de transport al gazelor naturale cu Transgaz pentru o perioadă de 15 ani. Deasemenea, a fost contractat un împrumut prin intermediul unui proces de sindicalizare. Construirea, instalarea şi punerea în funcţiune a întregii infrastructuri marine şi terestre a Proiectului MGD (construirea platformei de producţie offshore, săparea sondelor de dezvoltare, instalarea conductelor offshore şi de uscat şi construirea terminalului de procesare a gazelor) se vor realiza în aproximativ doi ani, în baza unui contract de antrepriză generală încheiat cu GSP Offshore. Platforma de foraj Uranus a GSP va asigura forajul celor cinci sonde de producție.

În luna februarie 2019, partenerii şi acţionarii BSOG au luat decizia de a investi în Proiectul MGD. Acesta va genera o investiție de 400 de milioane de dolari iar aproximativ 70% din totalul activităților contractate vor proveni din România.

În anul 2019, BSOG a finalizat etapa de proiectare de detaliu a Proiectului MGD, a început fabricarea platformei de producţie Ana la șantierul naval din Agigea, a început lucrările de construcții civile la STG și a procurat echipamentele necesare.

În 2020 au fost realizate etape importante, inclusiv subtraversarea țărmului prin foraj orizontal dirijat (HDD) cu conducta de gaze în zona Vadu. Această operațiune a implicat forajul și tragerea conductei de gaze pe sub plajă pe o portiune de 1,5 kilometri între şantierul de lucrări de pe uscat și punctul de iesire din largul mării. Această subtraversare a ţărmului Mării Negre s-a realizat în premieră în România.

Cât priveşte lucrările din largul mării, am instalat conducta submarină de la ţărm până la platforma Ana situată la 120 de kilometri în largul Mării Negre. Instalarea conductei de 16 inci de la țărm la locația platformei Ana, precum şi cea de 8 inci cu o lungime de 18 km de la platforma Ana la locația sondei Doina a început în octombrie 2020 și a fost finalizată la sfârșitul lunii ianuarie 2021.

Lucrările la stația de tratare a gazelor s-au desfășurat pe tot parcursul anului, toate fundațiile de beton fiind deja realizate și s-a înregistrat un progres constant. În paralel, au fost începute lucrările de instalare a conductei terestre care va conecta conducta care vine din largul mării cu stația de tratare a gazelor din Vadu.

Perspectivele pentru trimestrele 1 și 2 ale anului 2021 includ finalizarea fabricării platformei de producție Ana compusă din jacket și topside, instalarea jacketului și a topside-ului în locația Ana din Marea Neagră și forarea celor cinci sonde de producție. Restul activităților terestre sunt estimate să fie finalizate până în trimestrul 4 al anului 2021, prima producție de gaze fiind prevăzută să aibă loc în trimestrul 4 al anului 2021.